Edycja XII Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018" dla klas I-szych

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018"
 dla klas I-szych

 E d y c j a   XII

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie zegarom, odkryj zasadę, według której zostały ustawione na nich godziny, a następnie zaznacz na trzecim zegarze i zapisz na kropkach odpowiednie wskazanie.


2.  Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Sześć lat temu Marcin kończył rok, a jego siostra obchodziła 8 urodziny. Oblicz, ile lat mają w tej chwili razem Marcin i jego siostra?


3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione działania były prawdziwe:


18 – 6 + …… < 15 – 3 + 8
5 + 10 – 12 > 14 – …… – 2
5 + 9 – 14 = 12 – 8 – .......


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Marek brał udział w biegu i dotarł do mety na 7 miejscu. Oblicz, ile razem dzieci brało udział w tym biegu, jeśli wiadomo, że przed Markiem zawody ukończyło o 5 dzieci mniej niż za nim. Możesz wykonać rysunek pomocniczy.
 

5. Przyjrzyj się uważnie liczbom w kole, odkryj zasadę według której zostały zapisane i w miejsce kropek wstaw odpowiednią propozycję.
 

 

 

6. Rozwiąż rebus, zapisz hasło i pokoloruj element, który do niego pasuje.


 

                                                          Hasło: .................................................................................................
 


7. Przyjrzyj się uważnie liczbom i z każdego zestawu, wykreśl tę, która nie pasuje do pozostałych.

a)  10   30   42   90
b)  12   13   17   19
c)  35   24  13    6
 

8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

12 – 9 + 6 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas pierwszych danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 2 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 25 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania są 3 punkty (1 punkt za poprawny rysunek i 2 punkty za zapisanie odpowiedniej godziny).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 2 punkty (punktowane jest wyłącznie poprawna liczba).   

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za rozwiązanie rebusu i 1 punkt za poprawne pokolorowanie właściwych figur geometrycznych).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (po 1 punkcie za każdą poprawnie wykreśloną liczbę).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie postawione pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu