Edycja XIX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XIX

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie narysowanym figurom, narysuj trzecią zgodnie z odkrytą regułą.

 

 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Ja mam 6 lat, a mój brat Tomek jest ode mnie 2 razy starszy. Oblicz, za ile lat będziemy mieli razem 20 lat. 
 

3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione równania i nierówności były prawdziwe.

34 + 8 – 18 > 41 – 18 + .......
19 + 19 – ...... = 6 + 4 . 8
21 : 7 . 4 = 3 . ..... – 3


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na podwórku jest tyle samo kur, kaczek i królików, razem zwierzęta mają 32 łapki. Oblicz, ile królików jest na podwórku. Do rozwiązania zadania możesz wykorzystać rysunek.


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na swoje przyjęcie urodzinowe Oliwier kupił 36 ciastek z kremem, podzielił je na 9 równych części, między wszystkich uczestników imprezy. Po przyjęciu, w czasie którego wszyscy uczestnicy zjedli swoje wydzielone porcje smakołyków okazało się, że zostało jeszcze 12 ciastek. Oblicz, ilu gości było na przyjęciu u Oliwiera.


6.
Rozwiąż rebus, odczytaj hasło i pokoloruj odpowiednią figurę.

                                               
Hasło: ...........................................................
 
 
 

7. Przyjrzyj się uważnie zegarom, odkryj zasadę, według której zostały ustawione na nich godziny, a następnie zaznacz na trzecim zegarze i zapisz na kropkach odpowiednie wskazanie.
 


8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

3 . 8 – 17 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 26 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawnie narysowana figura).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).    

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za wpisanie poprawnego hasła i 1 punkt za pokolorowanie odpowiedniej figury).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (1 punkt za poprawny rysunek i 2 punkty za zapisanie odpowiedniej godziny).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu