Edycja XXI Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XXI

>>> Kontakt dla sponsorów<<<8
   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W klasie 3c 27 trzecioklasistów siedzi w trzyosobowych ławkach. 6 ławek wymieniono na nowe, również trzyosobowe. Ile ławek starych pozostało do wymiany?


2. Rozwiąż równania i sprawdź.

x + 237 = 736
114 : p = 6
y – 379 = 133
8 . v = 136
 

3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.


81 ( .............................................................................................................................................................................................. )
56 ( .............................................................................................................................................................................................. )


4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce szkolnej do działania.

(62 – 29) : 3 = .... 


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności.

6 . 72 =
112 : 7 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Obwód wstążki o szerokości 1,5 cm wynosi 100 cm. Jaka jest jej długość?


7. Wykonaj działania.

81 : (8 . 7 – 47) . 6 =
63 : 7 . 5 : 3 =
153 – 72 : 8 – 6 + 458 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 15 z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,6 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 pkt.)

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,6 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje po 0,5 punktu za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 punktu za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności.

112 : 7 =
6 . 72 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Obwód tasiemki o szerokości 1,5 cm wynosi 100 cm. Jaka jest jej długość?


3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce sportowej do działania.

(62 – 29) : 3 = ....


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.

56 ( ...............................................................................................................................................................................................)
81 ( ...............................................................................................................................................................................................)


5. Rozwiąż równania i sprawdź.

x – 379 = 133
8 . p = 136
y + 237 = 736
114 : v = 6


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W klasie 3b 27 trzecioklasistów siedzi w trzyosobowych ławkach. 6 ławek wymieniono na nowe, również trzyosobowe. Ile ławek starych pozostało do wymiany?
7. Wykonaj działania.

153 – 72 : 8 – 6 + 458 =
63 : 7 . 5 : 3 =
81 : (8 . 7 – 47) . 6 = =

  

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 22,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 15 z 22,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,6 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje po 0,5 punku za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 punktu za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawnie ułożoną treść i 1 punkt za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2,6 punktów).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Obwód wstążki o długości 1,5 m wynosi 305 cm. Jaka jest jej szerokość w milimetrach?


2. Oblicz stosując poznane własności.


632 : 8 = .........................................................................................................................................................................................
7 . 496 = .........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe, którego głównym bohaterem jest Karol do działania.

81 : (3 . 7) = …


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Przy alejce szkolnej znajduje się 45 latarni. Odległość pomiędzy sąsiednimi latarniami wynosi 9 m. Jurek przeszedł od 19 do 41 latarni, a Tomek od 42 do 17. Ile wynosi różnica przejścia ich odległości?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź.

q – 63 : 9 = 42 : 6


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W klasie 3c 27 trzecioklasistów siedzi w starych, trzyosobowych ławkach. 4 ławki wymieniono na nowe, również trzyosobowe. Ile należy zakupić nowych ławek dwuosobowych, aby pozostałe dzieci mogły również zasiąść w nowych ławkach?7. Wykonaj działania.

35 : (17 – 4 . 3) + 64 : 8 – 6 =
127 – 6 . 9 + 81 : 9 . 7 – 36 = 

 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 25,0 punkty. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 20 z 25 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 5,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 5,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5punktów).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).    

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty). 

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Obwód wstążki o długości 1,5 m wynosi 312 cm. Kasia rozcięła ją wzdłuż na trzy równe części. Jaka jest szerokość powstałych wstążek w milimetrach.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W każdej z trzech sal lekcyjnych 27 trzecioklasistów siedzi w starych, trzyosobowych ławkach. 4 ławki w każdej z nich wymieniono na nowe, również trzyosobowe. Ile należy zakupić nowych ławek dwuosobowych, aby pozostałe dzieci mogły również zasiąść w nowych ławkach?
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Przy alejce szkolnej znajduje się 45 latarni. Odległość pomiędzy sąsiednimi latarniami wynosi 9 m. Jurek przeszedł od 19 do 41 latarni, a Tomek od 42 do 17. Ile wynosi w obydwie strony różnica przejścia ich odległości?4. Rozwiąż rebus.

Pokoloruj te figury, które nie łączą się z odgadniętym hasłem:5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Na stole leżą jabłka, gruszki i śliwki, w sumie 57 owoców. Gdy Igor połączył jabłka i gruszki okazało się, że jest ich 42, gdy połączył jabłka i śliwki okazało się, że jest ich o 9 mniej niż jabłek i gruszek razem. Oblicz, ile owoców każdego rodzaju leży na stole.


6. Rozwiąż równania i sprawdź.

21 : b . 9 + 37 = 100
90 – 54 : 6 = 9 . q  


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Aleksander przygotowuje identyczne zestawy słodyczy dla kolegów, do każdego pudełka wkłada połowę batonika, 5 cukierków i ćwiartkę czekolady. Oblicz, ile takich zestawów może przygotować chłopiec, jeśli ma 15 batoników, 43 cukierki i 8 czekolad. Oblicz, ile w sumie łakoci mu jeszcze zostanie.

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

To jest niezwykły zegar, który wyświetla tylko godziny popołudniowe rozpoczynając od 13 i nocne, by sekundę po 24 wygasić je wszystkie. Teraz jest ranek, dlatego jego tarcza jest czysta. Wpisz liczby jakie pojawią się na zegarze po południu i w nocy, a następnie podziel jego tarczę na trzy części tak, aby w każdej części suma liczb była równa. 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 32 punkty.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 6,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.
Zadanie 5 - 3,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.
Zadanie 8 - 5,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punktów za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne, poprawne pokolorowanie odpowiednich figur).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (2 punkty za wpisanie liczb, jakie pojawia się na zegarze popołudniu i w nocy oraz 3 punkty za poprawne podzielenie jego tarczy na trzy części, po jednym za każdą poprawnie wydzieloną część).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Konrad przygotowuje identyczne zestawy słodyczy dla kolegów, do każdego pudełka wkłada połowę batonika, 5 cukierków i ćwiartkę czekolady. Oblicz, ile takich zestawów może przygotować chłopiec, jeśli ma 15 batoników, 43 cukierki i 8 czekolad. Oblicz, ile w sumie łakoci mu jeszcze zostanie.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Na stole leżą śliwki, jabłka i gruszki, w sumie 57 owoców. Gdy Kacper połączył śliwki i jabłka okazało się, że jest ich 42, gdy połączył śliwki i gruszki, okazało się, że jest ich o 9 mniej niż śliwek i jabłek razem. Oblicz, ile owoców każdego rodzaju leży na stole.
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

To jest niezwykły zegar, który wyświetla tylko godziny popołudniowe rozpoczynając od 13 i nocne, by sekundę po 24 wygasić je wszystkie. Teraz jest ranek, dlatego jego tarcza jest czysta. Wpisz liczby jakie pojawią się na zegarze po południu i w nocy, a następnie podziel jego tarczę na trzy części tak, aby w każdej części suma liczb była równa.


4. Rozwiąż równania i sprawdź.


90 – 63 : 7 = 9 . g
21 : p . 9 + 37 = 100
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Przy chodniku szkolnym znajduje się 45 latarni. Odległość pomiędzy sąsiednimi latarniami wynosi 9m. Tomek przeszedł od 19 do 41 latarni, a Jurek od 42 do 17. Ile wynosi w obydwie strony różnica przejścia ich odległości?
 

6. Rozwiąż rebus.


 Pokoloruj te figury, które nie łączą się z odgadniętym hasłem:


 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód tasiemki o długości 1,5 m wynosi 312 cm. Joasia rozcięła ją wzdłuż na trzy równe części. Jaka jest szerokość powstałych wstążek w milimetrach?
 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W każdej z trzech klasopracowni 27 trzecioklasistów siedzi w starych, trzyosobowych ławkach. 4 ławki w każdej z nich wymieniono na nowe, również trzyosobowe. Ile należy zakupić nowych ławek dwuosobowych, aby pozostałe dzieci mogły również zasiąść w nowych ławkach?
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 32 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 5,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 6,0 pkt.
Zadanie 6 - 2,0 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.
Zadanie 8 - 4,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź) 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (2 punkty za wpisanie liczb, jakie pojawia się na zegarze popołudniu i w nocy oraz 3 punkty za poprawne podzielenie jego tarczy na trzy części, po jednym za każdą poprawnie wydzieloną część).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punktów za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne, poprawne pokolorowanie odpowiednich figur).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych

 

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu