Edycja XXI Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2018"
dla klas III-cich
E d y c j a   XXI

 

LAUREACI

32 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.


 

                                                      I MIEJSCE

1.

Michał Wlizło

SP 7 w Świdniku

25,5 pkt.

                                                    II MIEJSCE

2.

Martyna Mazuryk

SP 7 w Świdniku

22,5 pkt.

3.

Wiktoria Dąbska

SP 7 w Świdniku

20,5 pkt.

                                                  III MIEJSCE:

4. Julian Wołoszyn

SP w Niemcach

17,5 pkt.
5. Katarzyna Piszcz   SP 50 w Lublinie 17,0 pkt.
6. Maria Jeleniewska    SP 42 w Lublinie 16,0 pkt.

 

                                                  Wyróżnienia:

7. Natalia Skubicha SP 50 w Lublinie 15,5 pkt.
8. Emilia Chudziak SP 42 w Lublinie
9. Wojciech Malicki SP 14 w Lublinie
10. Zofia Mazur SP 42 w Lublinie
11. Adam Zając Społ.SP Terap. w Lublinie 15,0 pkt.

                                                 

                                                  Dyplomy uznania:

12. Roksana Malinowska SP 14 w Lublinie 14,5 pkt.
13. Dominik Piekarczyk

           SP w Niemcach

14,0 pkt.
14. Natalia Boruczenka SP 14 w Lublinie
15. Olga Buczek SP 42 w Lublinie

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii:

 


.

     Od nowa    
.

 

----> Tutaj odczytasz wyniki pozostałych uczestników


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


 

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2018" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Pani mgr Ewie Bodys ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku
      - Pani mgr Iwonie Drobek z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
      - Pani mgr Agnieszce Korbus ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku
      - Pani mgr Grażynie Mączce ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Lublinie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
      - Pani mgr Barbarze Rodziewicz ze Szkoły Podstawowej w Niemcach

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu