Edycja XX Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XX

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie narysowanym figurom, w miejscu kropek narysuj brakujące elementy.
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Ja mam 12 lat, a mój brat Tomek jest ode mnie 3 razy młodszy. Oblicz, za ile lat będziemy mieli razem 20 lat. 
 

3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione równości i nierówności były prawdziwe.

24 + 8 – 18 > 31 – 18 + .......
24 + 19 – ...... = 6 + 4 . 9
24 : 8 . 4 = 3 . ..... – 64. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na parkingu jest tyle samo sprawnych motocykli, rowerów i samochodów, razem pojazdy mają 40 kół. Oblicz, ile samochodów jest na tym parkingu. Koła zapasowe nie są brane pod uwagę. Do rozwiązania zadania możesz wykorzystać rysunek pomocniczy, który sam wykonasz .


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na swoje przyjęcie urodzinowe Oliwier kupił 36 ciastek z kremem, podzielił je na 9 równych części, między wszystkich uczestników imprezy. Po przyjęciu, w czasie którego wszyscy uczestnicy zjedli swoje wydzielone porcje smakołyków okazało się, że zostało jeszcze 12 ciastek. Oblicz, ilu z planowanych gości nie było na przyjęciu u Oliwiera.


6.
Rozwiąż rebus, zapisz hasło i pokoloruj co najmniej jedną figurę, która do niego pasuje.

                                               
Hasło: ...........................................................
 
 
 

7. Przyjrzyj się uważnie zegarom, odkryj zasadę, według której zostały ustawione na nich godziny, a następnie zaznacz na trzecim zegarze i zapisz na kropkach odpowiednie wskazanie.
 


 


8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

 8 . 3 + 17 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  3 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 4 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 27 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (po 1 pkt. za każdy poprawnie narysowany brakujący element).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).    

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za wpisanie poprawnego hasła i 1 punkt za pokolorowanie figury, która do niego pasuje).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (2 punkty za poprawny rysunek wskazujący odpowiednią godzinę i 1 punkt za zapisanie odpowiedniej godziny).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść zadania i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu