Edycja XXII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019" dla klas III-cich - Lureaci

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019"
dla klas III-cich
E d y c j a   XXII

 

LAUREACI

31 - maksymalna liczba punktów do zdobycia.


 

                                                      I MIEJSCE

1.

Tymoteusz Oprus

SP 42 w Lublinie

21,0 pkt.

2.

Jakub Kuczmaszewski

SP 42 w Lublinie

20,0 pkt.

                                                    II MIEJSCE

3.

Mikołaj Lipa

SP 50 w Lublinie

19,0 pkt.

4.

Jakub Grabarz

SP 21 w Lublinie

                                                  III MIEJSCE:

5. Krzysztof Karlikowski

SP 50 w Lublinie

17,5 pkt.
6. Anna Kuśmirek  SP 14 w Lublinie 16,0 pkt.
7. Antoni Dołęga   SP 29 w Lublinie

 

                                                  Wyróżnienia:

8. Michał Mróz SP 14 w Lublinie 15,5 pkt.
9. Lena Stajszczak SP 14 w Lublinie 15,0 pkt.
10. Tadeusz Cebryk SP 29 w Lublinie

                                                 

                                                  Dyplomy uznania:

11.  Wiktor Sikorski SP 42 w Lublinie 14,5 pkt.
12. Julia Kociubińska

           SP 29 w Lublinie

14,0 pkt.
13. Wiktoria Lisowska SP 21 w Lublinie 13 pkt.
14. Dawid Sugier SP 14 w Lublinie 12 pkt.
15. Mykhaiło Bilokovalenko SP 14 w Lublinie

 

Zapraszamy do obejrzenia fotografii:

 


.

     Od nowa    
.

 

----> Tutaj odczytasz wyniki pozostałych uczestników


GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM


 

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2019" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:


      - Pani mgr Majce Donicy z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie
      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi  z  Zespołu  Szkół  nr 7,  Szkoły  Podstawowej  nr 50  im.  Stefana  Kardynała  Wyszyńskiego
         Prymasa Tysiąclecia w Lublinie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi z Zespołu Szkół nr 12, Szkoły Podstawowej nr 14 im. Tadeusza Kościuszki  w Lublinie


        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, nauczycielom czuwającym nad bezpieczeństwem uczniów w dniu konkursu oraz dodatkowo wszystkim pracownikom z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 502 263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu