Edycja XXI Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2020" dla klas II-gich

Szkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2020"
 dla klas II-gich

 E d y c j a   XXI

Możesz pobrać w wersji *doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Przyjrzyj się uważnie narysowanym figurom, w miejscu kropek narysuj brakującą.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Każdy uczeń 15-osobowego zespołu wypijał dziennie 2 butelki wody mineralnej. Ile litrów wody wypijał ten zespół w ciągu tygodnia, jeżeli 3 butelki tego napoju to 1 litr? 
 

3. W miejsce kropek wstaw takie liczby, aby przedstawione równości i nierówności były prawdziwe.

34 + 8 – 18 > 31 – 28 + .......
24 + 19 – ...... = 6 + 4 . 8
24 : 6 . 4 = 3 . ..... + 7


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W autokarze jedzie 4 razy więcej osób niż w busie. Oblicz, ile osób jedzie w obu pojazdach, jeżeli w autokarze jadą 52 osoby?


5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

7-osobowe zespoły dzieci zbierały w parku szyszki i żołędzie. Pięć zespołów zbierało szyszki, a trzy żołędzie. Ich zbiory ważyły 64 kg. Ile ważyły same szyszki?


6.
Rozwiąż rebus, zapisz hasło.

                                      Hasło: .............................................................................................................    
 
 
 

7. Dorysuj wskazówki na tarczach zegarowych tak, aby wskazywały czas o godzinę późniejszy od zegarów z wyświetlaczem.
 


 


8. Ułóż zadanie tekstowe do działania:

 8 . 3 – 15 = .......
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 

REGULAMIN

      KONKURS może być przeprowadzony na „terenie” jednej klasy (klasowy dla wszystkich uczniów danej klasy) lub całego poziomu klas drugich danej szkoły (między klasowy dla chętnych lub wytypowanych uczniów). Czas przeznaczony na rozwiązanie wszystkich zadań – 60 minut.

Pierwsze miejsce
zajmuje uczeń, który zdobył największą liczbę punktów i wszyscy ci, którzy zdobyli o 1 punkt mniej.

Drugie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy uczeń.

Trzecie miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy uczeń

Czwarte miejsce
zajmują uczniowie, którzy zdobyli od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy uczeń

      Uwaga!
                Każdy nauczyciel może stworzyć własne zasady wyłaniania najlepszych.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy - *w wersji doc *lub w wersji zip,  za IV miejsce wyróżnienia - *w wersji doc *lub w wersji zip, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 -  2 pkt.
Zadanie 2 - 4 pkt.
Zadanie 3 - 3 pkt.
Zadanie 4 - 3 pkt.
Zadanie 5 - 4 pkt.
Zadanie 6 - 2 pkt.
Zadanie 7 - 3 pkt.
Zadanie 8 - 4 pkt.

Uwaga: Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 25 punktów.

Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 pkt. za poprawnie narysowaną brakującą figurę).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 pkt. za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (za każdą poprawnie wstawioną liczbę po 1 punkcie).

Zadanie 4.
Za rozwiązanie zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 5.
Za rozwiązanie tego zadania uczeń otrzymuje 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).    

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (2 punkty za wpisanie poprawnego hasła).

Zadanie 7.
Za to zadanie uczeń otrzymuje 3 punkty (po 1 punkcie za prawidłowe dorysowanie wskazówek na tarczach zegarowych tak, aby wskazywały one czas o godzinę późniejszy od zegarów z wyświetlaczem).

Zadanie 8.
Za poprawne wykonanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za treść zadania i 1 punkt za poprawnie ułożone pytanie).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu