Edycja XXIII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2020" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2020"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XXIII

>>> Kontakt dla sponsorów<<<8
   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W Świdniku, w rozgrywkach sportowych brało udział 40 zawodników. Szkoła z Lublina i Lubartowa wystawiły łącznie 26 zawodników, a szkoły
Lubartowa i Kraśnika miały 28 zawodników. Ilu zawodników wystawiła każda szkoła do rozgrywek sportowych w Świdniku?2. Rozwiąż równania i sprawdź.

p : 7 = 84
a + 67 = 145
783 – z = 437
18 . x = 126 
 

3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.


45 ( .............................................................................................................................................................................................. )
72 ( .............................................................................................................................................................................................. )


4. Ułóż zadanie tekstowe o zakupach do działania.

(24 + 6) : 5 = .... 


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności.

36 • 8 =
102 : 6 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W dwóch pojemnikach było razem 24 litry wody. Gdy z pierwszego pojemnika przelano 8 litrów do drugiego, wtedy w obydwu pojemnikach była ta sama ilość wody. Ile litrów wody było w każdym pojemniku?


7. Wykonaj działania.

90 : (71 – 8 . 7) : 6 =  
81 : 9 . 4 : 3 = 
172 – 72 : 8+ 26 – 37 = 

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 23,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,6 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 pkt.)

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3,6 punktów).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt.).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje po 0,5 pkt. za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 pkt. za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 pkt.).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 pkt. za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności.

102 : 6 =
36 • 8 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


W dwóch naczyniach było razem 24 litry mleka. Gdy z pierwszego naczynia przelano 8 litrów do drugiego, wtedy w obydwu naczyniach była ta sama ilość mleka. Ile litrów mleka było w każdym naczyniu?


3. Ułóż zadanie tekstowe o kupowaniu do działania.

(24 + 6) : 5 = ....


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.

72 ( ...............................................................................................................................................................................................)
45 ( ...............................................................................................................................................................................................)


5. Rozwiąż równania i sprawdź.

q + 67 = 145
18 . z = 126
y : 7 = 84
783 – x = 437


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W Kraśniku, w rozgrywkach sportowych brało udział 40 zawodników. Szkoła z Lubartowa i Lublina wystawiły łącznie 26 zawodników, a szkoły Lublina i Świdnika miały 28 zawodników. Ilu zawodników wystawiła każda szkoła do rozgrywek sportowych w Kraśniku?


7. Wykonaj działania.

81 : 9 . 4 : 3 =
172 – 72 : 8+ 26 – 37 =
90 : (71 – 8 . 7) : 6 =

  

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23,6 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 18 z 23,6 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 3,6 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje po 0,5 pkt. za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 pkt. za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 pkt.).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 pkt.).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt.).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 23,6 punktów).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 pkt).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W klasie 3a jest 25 uczniów. Chłopców jest o 3 więcej niż dziewczynek. Ilu chłopców jest w klasie 3a?


2. Oblicz stosując poznane własności.


126 : 8 =  ........................................................................................................................................................................................
7 • 386 =  ........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż wiosenne zadanie tekstowe do działania.

64 : (40 : 5) = …


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Anetka wyjedzie 26.VI. 2020 r. na kolonie letnie nad morze do Mielna. Kolonie potrwają dwa tygodnie. Oblicz i zapisz, tak jak zapisana jest data wyjazdu Anetki datę jej powrotu z kolonii.


5. Rozwiąż równanie i sprawdź.

72 : 8 . 6 – p = 64 : 8


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

We wtorek miałem 7 zł. Każdego następnego dnia miałem zawsze dwa razy więcej. Dzisiaj jest już sobota. Proszę Cię, policz ile będę miał pieniędzy niedzielę.7. Wykonaj działania.

72 : (27 – 3 . 6) + 63 : 7 – 8 =
268 – 6 . 9 + 64 : 8 . 7 – 70 = 

 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 21,0 punktów. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 16 z 21 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 3,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty ).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 pkt.).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 pkt.).     

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Pojemność szklanki to 250 ml. Łukasz całą pojemność litrowego soku pomarańczowego rozlał po równo do 5 szklanek. Oblicz, ile soku można jeszcze zmieścić napełniając wszystkie szklanki do pełna.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Podłoga w łazience Grzegorza ma stać się polem szachowym. Ile należy zakupić płytek, aby pokryć jej całą powierzchnię? Oblicz jej obwód.
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na przyjęciu urodzinowym Sylwka było 24 gości, spośród których połowa jadła tort, a pijących sok było o 10 więcej. Oblicz, ile było na przyjęciu urodzinowym Sylwka gości, które jadły tort popijając sokiem?


4. Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

Rozwiązanie:

...........................................................................................................................................5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Mama za 4 długopisy i 8 zeszytów zapłaciła 84 zł. Za trzy takie same długopisy i 7 zeszytów koleżanka mamy zapłaciła 68 zł. Oblicz cenę długopisu oraz zeszytu.


6. Rozwiąż równania i sprawdź.

81 : z + 48 + 7 . 6 = 100
9 . k – 54 = 54 : 6  


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Tata kupił rower na raty. Rower kosztował 940zł. Przy kupnie wpłacił 280zł. Reszta należności rozłożona jest na raty. Ile miesięcy trzeba spłacać ten rower przy miesięcznej racie w wysokości 55zł?
 

8. Ile maksymalnie trójkątów znajduje się w piramidzie narysowanej poniżej?

                                                   .....

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.
Zadanie 5 - 5,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.
Zadanie 8 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie poprawnie zapisane rozwiązanie rebusu).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie poprawna, maksymalna liczba trójkątów).
 

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Ciocia za 4 flamastry i 8 notatników zapłaciła 84 zł. Za trzy takie same flamastry i 7 notatników koleżanka cioci zapłaciła 68 zł. Oblicz cenę flamastra oraz notatnika.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Wujek kupił skuter na raty. Skuter kosztował 940zł. Przy kupnie wpłacił 280zł. Reszta należności rozłożona jest na raty. Ile miesięcy trzeba spłacać ten skuter przy miesięcznej racie w wysokości 55zł?
 

3. Ile maksymalnie trójkątów znajduje się w piramidzie narysowanej poniżej?
 

                                                   sto - ......


4. Rozwiąż równania i sprawdź.


 9 . k – 54 = 54 : 6
81 : z + 48 + 7 . 6 = 100
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na przyjęciu imieninowym Jarka było 24 gości, spośród których połowa jadła tort, a pijących napój było o 10 więcej. Oblicz, ile było na przyjęciu urodzinowym Jarka gości, które jadły tort popijając napojem?
 

6. Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

Rozwiązanie:

...........................................................................................................................................


 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Pojemność szklanki to 250 ml. Mateusz całą pojemność litrowego soku jabłkowego rozlał po równo do 5 szklanek. Oblicz, ile soku można jeszcze zmieścić napełniając wszystkie szklanki do pełna.

 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Terakota w łazience Jacka ma stać się polem szachowym. Ile należy zakupić płytek, aby pokryć jej całą powierzchnię? Oblicz jej obwód.
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 27 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 3,0 pkt.
Zadanie 6 - 2,0 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.
Zadanie 8 - 4,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź) 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie poprawna, maksymalna liczba trójkątów).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie poprawnie zapisane rozwiązanie rebusu).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych

 

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu