Edycja XXIV Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2021" dla klas I-III

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2021"
dla klas I-III
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin
E d y c j a   XXIV

>>> Kontakt dla sponsorów<<<


4 klasa I    » Regulamin       4 klasa II    » Regulamin       4klasa III   » Regulamin

Oczekiwany sposób rozwiązywania równań

      Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w naszej XXIV już edycji
Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "TRÓJKĄT - 2021"

Nasz adres:
Lucjan Miciuk
ul. Kiepury 15/31
20 - 838 Lublin
tel.: 502-263-665
l.miciuk@o2.pl
http://sp14.lublin.pl/miciuk/index.htm

Na zgłoszenia czekamy do 5 kwietnia 2021 roku

Organizatorami Konkursu są: mgr Lucjan Miciuk, Dyrektor Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie
                                                          mgr Wiesław Bednarczyk nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich, chętnych uczniów klas trzecich. Jego celem jest wyłonienie tych, którzy:
      - potrafią dobrze wykonywać obliczenia liczbowe
      - wnikliwie analizować treść zadań
      - odkrywać oraz redagować rozwiązania zadań.

Jego przeprowadzenie powinno sprzyjać:
      - rozbudzeniu zainteresowań matematyką
      - uwrażliwieniu dzieci i młodzieży na problematykę zadaniową
      - wyłonieniu tych, którzy możliwie najlepiej radzą sobie z tematyką ujętą w konkursie
      - zachęceniu uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.

      Zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy nauczyciel ma swoje wypróbowane metody pracy oraz kontrolowania osiągnięć uczniów. Mamy nadzieję, że nasza propozycja będzie pierwszym krokiem w nawiązaniu współpracy między nauczycielami i szkołami, drogą do integrowania środowiska, które tak silnie akcentuje reforma edukacji.

      Terminy przeprowadzania poszczególnych etapów Konkursu
            I etap klasowy powinien być przeprowadzony w terminie do 15 kwietnia 2021 roku
           II etap międzyklasowy powinien być przeprowadzony w terminie do 15 maja 2021 roku
                                                                                                                                (dwa pierwsze etapy przeprowadzane są na terenie macierzystej szkoły)
        III etap międzyszkolny będzie przeprowadzony 11 czerwca (piątek) 2021 roku o godz. 1000 w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie znajdującym się przy ul. Sławinkowskiej 50.

      Listy imienne uczestników III etapu prosimy przesyłać w terminie do 9 czerwca (środa) 2021 r. (Prosimy o dotrzymanie terminu) na adres:
                                                                                                       Pan Lucjan Miciuk
                                                                                                       Dyrektor
                                                                                                       Zespołu Szkół nr 12
                                                                                                       ul. Sławinkowska 50
                                                                                                       20-810  Lublin

                                        Dodatkowo prosimy o podanie nazwiska nauczyciela przygotowującego uczniów do konkursu.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

 
 

Autorzy konkursu:
 
mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Powrót na stronę główną konkursu