Edycja XXIV Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2021" dla klas III-cich - Wyniki

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2021"
dla klas III-cich
E d y c j a   XXIV

WYNIKI

? - maksymalna liczba punktów do zdobycia.

                                                                                                   
                                                  Pozostali uczestnicy:

 

Opublikujemy po 11 czerwca 2021 r.

      

      Serdecznie dziękujemy Pani Ewie Dumkiewicz-Sprawce Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, która ponownie  objęła w tym roku honorowy patronat nad konkursem.

      Za okazaną pomoc w pracach związanych z organizacją III etapu Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego "Trójkąt - 2020" serdecznie dziękujemy niżej wymienionym nauczycielom - członkom Komisji Konkursowej:

      - Panu mgr Wiesławowi Bednarczykowi ze Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie
      - Panu mgr Lucjanowi Miciukowi z Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie

        oraz wszystkim nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu, zaangażowanym w przygotowanie III etapu konkursu na terenie ich szkoły.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
 


Autorzy konkursu: mgr Lucjan Miciuk i Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon:
502-263-665
 

Powrót na stronę główną konkursu