Edycja XVII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2014"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XVII

>>> Kontakt dla sponsorów<<<

   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Klasa Maćka liczy 30 uczniów. Liczba chłopców jest w niej czterokrotnie większa od liczby dziewcząt. Ile dziewcząt jest u Maćka w klasie?2. Rozwiąż równania i sprawdź:

347 + a = 642
b : 13 = 8
c – 257 = 365
12 . d = 96
 


3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:


72 ( .............................................................................................................................................................................................. )
49 ( .............................................................................................................................................................................................. )4. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce sportowej do działania:

(17 + 19) : 3 = ....5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności:

36 . 8 =
102 : 6 =6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Gdy ciocia będzie miała 43 lata, to jej córka będzie miała 19. Za ile lat będą miały 100 lat?7. Wykonaj działania:

8 • (88 : 8 – 8) : 8 =
36 : 6 • 6 : 6 =
238 – 69 + 49 – 119 + 666 =

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 15 z 23 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 3,0 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).


Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3 punkty).


Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i 1 punkt za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności:

102 : 6 =
36 . 8 =2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Gdy wujek będzie miał 43 lata, to jego syn będzie miał 19. Za ile lat będą mieli 100 lat?3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce sportowej do działania:

(19 + 17) : 4 = ....4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb:

49 ( ...............................................................................................................................................................................................)
72 ( ...............................................................................................................................................................................................)5. Rozwiąż równania i sprawdź:

d – 257= 365
12 . c = 96
347 + b = 642
a : 13 = 86. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Klasa Ewy liczy 30 uczniów. Liczba chłopców jest w niej czterokrotnie większa od liczby dziewcząt. Ile dziewcząt jest u Ewy w klasie?7. Wykonaj działania::

238 – 69 + 49 – 119 + 666 = 
36 : 6 · 6 : 6 = 
8 · (88 : 8 – 8) : 8 =  

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 23 punkty. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 15 z 23 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 3,0 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne zastosowanie praw i 1 punkt za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).
 

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Ilu zawodników wypłynęło na jezioro, jeżeli wszyscy zmieścili się w 6 kajakach i 3 łodziach. W każdym kajaku siedziało po 2 zawodników, a w każdej łodzi 3 razy więcej niż w kajaku.2. Oblicz stosując poznane własności:


136 : 8 = .........................................................................................................................................................................................
727 . 4 = .........................................................................................................................................................................................3. Ułóż zadanie tekstowe o tematyce ekologicznej do działania:

( 56 : 7 ) : 2 = ...4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Szerokość prostokąta wynosi 6 cm, a jego obwód 30 cm. Jaka jest długość tego prostokąta.
 


5. Rozwiąż równanie i sprawdź:

y – 36 = 7 . 86. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Felek mieszka w bloku przy ul. Znanej, w mieszkaniu nr 17. Parter bloku zajmują zakłady usługowe. Na każdym piętrze, począwszy od pierwszego, znajdują się 3 mieszkania. Na którym więc piętrze mieszka Felek?7. Wykonaj działania:

60 : (24 – 16 : 4) .  15 + 42 : 7 – 33 =    ..............................................................................................................................................
123 – 4 . 9 : 6 + 79 =   ......................................................................................................................................................................
 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 22,0 punkty. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 15 z 22 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 5 punktów).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).  

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W trzech pojemnikach znajduje się 79 piłek. Gdy z pierwszego pojemnika wyjmiemy 1 piłkę, z drugiego 12, a do trzeciego pojemnika dołożymy 6 piłek z tych co wyjęliśmy z poprzednich, w każdym pojemniku będzie ich po tyle samo. Oblicz, ile piłek jest w każdym pojemniku.
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód trzech takich samych trójkątów równobocznych wynosi 108 cm. Oblicz długość ich boku oraz obwód kwadratu o takim boku.

 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W ciągu 10 dni włosy Felka przyrastają 4mm. Oblicz, jaką długość będą miały włosy chłopca po dwóch nieprzestępnych latach, jeśli w tej chwili ich długość jest równa 8mm. Długość wyraź w cm.4. Rozwiąż rebus, zapisz hasło, a następnie pokoloruj wszystkie figury, które można określić tym pojęciem:

 


          Hasło: .............................................................


 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Karol i Kasia kupowali ciastka z kremem i marmoladą. Za 8 ciastek z kremem i 12 ciastek z marmoladą Kasia zapłaciła 40 zł. Oblicz, ile za swoje ciastka zapłacił Karol, jeśli kupił 2 ciastka z kremem i 3 ciastka z marmoladą.
 


6. Rozwiąż równania i sprawdź:

72 : (x +3) = 8
8 . 7 – 47 = 81 : z7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Tadzio stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że w kolejce jest razem 19 dzieci i za nim znajduje się 5 razy więcej dzieci niż przed nim. Oblicz, którym z kolei dzieckiem w tej kolejce jest Tadzio?
 


8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mając do dyspozycji liczby od 1-9 wpisz je w koła tak, aby powstał trójkąt magiczny (suma liczb na wszystkich bokach trójkąta jest taka sama), trzy liczby są już wpisane.

 

 

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 32,5 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 6,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,5 pkt.
Zadanie 5 - 5,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 5,0 pkt.
Zadanie 8 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punktów za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2,5 punktów (2 punkty za poprawne wpisanie właściwego hasła i po 0,5 punktu za każdą poprawnie wybraną, pokolorowaną figurę).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawność pełnego rozwiązania, nie przewiduje się punktowania cząstkowego).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Kamil stanął w kolejce do okienka stołówki. Policzył, że w kolejce jest razem 19 dzieci i za nim znajduje się 5 razy więcej dzieci niż przed nim. Oblicz, którym z kolei dzieckiem w tej kolejce jest Kamil?
 


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:


Karol i Kasia kupowali ciastka z marmoladą i z kremem. Za 12 ciastek z marmoladą i 8 ciastek z kremem Karol zapłacił 40 zł. Oblicz, ile za swoje ciastka zapłaciła Kasia, jeśli kupiła 3 ciastka z marmoladą i 2 ciastka z kremem.

 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Mając do dyspozycji liczby od 1-9 wpisz je w koła tak, aby powstał trójkąt magiczny (suma liczb na wszystkich bokach trójkąta jest taka sama), trzy liczby są już wpisane.

 


4. Rozwiąż równania i sprawdź:


8 . 7 – 47 = 81 : y
72 : (k + 3) = 8

 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W ciągu 10 dni włosy Waldka przyrastają 4mm. Oblicz, jaką długość będą miały włosy chłopca po dwóch nieprzestępnych latach, jeśli w tej chwili ich długość jest równa 8mm. Długość wyraź w cm.


 

6. Rozwiąż rebus, zapisz hasło, a następnie pokoloruj wszystkie figury, które można określić tym pojęciem:

 


          Hasło: .............................................................

 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W trzech pojemnikach znajduje się 79 piłek. Gdy z pierwszego pojemnika wyjmiemy 1 piłkę, z drugiego 12, a do trzeciego pojemnika dołożymy 6 piłek z tych co wyjęliśmy z poprzednich, w każdym pojemniku będzie ich po tyle samo. Oblicz, ile piłek jest w każdym pojemniku.


 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Obwód trzech takich samych trójkątów równobocznych wynosi 135 cm. Oblicz długość ich boku oraz obwód kwadratu o takim boku.
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 32,5 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 5,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 6,0 pkt.
Zadanie 6 - 2,5 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.
Zadanie 8 - 4,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź). 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowana jest wyłącznie poprawność pełnego rozwiązania, nie przewiduje się punktowania cząstkowego).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punktów za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2,5 punktów (2 punkty za poprawne wpisanie właściwego hasła i po 0,5 punktu za każdą poprawnie wybraną, pokolorowaną figurę).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych

 

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu