Edycja XXII Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019" dla klas III-cich

Międzyszkolny konkurs matematyczny "Trójkąt - 2019"
dla klas III-cich
pod honorowym patronatem Pani Ewy Dumkiewicz-Sprawki Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

E d y c j a   XXII

>>> Kontakt dla sponsorów<<<8
   » Regulamin 

Zestawy zadań

Etap 1 wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W jednym naczyniu jest 72 l wody, a w drugim 44 l. Ile litrów wody trzeba przelać z większego naczynia do mniejszego, aby w obu naczyniach było tyle samo płynu?


2. Rozwiąż równania i sprawdź.

q . 7 = 133
643 – v = 137
z + 348 = 737
184 : p = 8
 

3. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.


63 ( .............................................................................................................................................................................................. )
62 ( .............................................................................................................................................................................................. )


4. Ułóż zadanie tekstowe o zawodach sportowych do działania.

(5 + 6) . 5 = .... 


5. Oblicz, korzystając z praw rozdzielności.

7 • 64 =
136 : 4 =


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Aneta ma 7 lat, mama jest od niej starsza o 25 lat, a babcia jest starsza o 35 lat od mamy. Ile lat ma babcia?


7. Wykonaj działania.

90 : (71 – 8 . 7) . 9 = 
63 : 9 . 6 : 3 = 
172 – 72 : 9 – 26 + 58 = 

 

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 21 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 21 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 3,0 pkt.
Zadanie 2 - 4,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,0 pkt.  (0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).

Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 pkt.)

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 3.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt.).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje po 0,5 pkt. za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 pkt. za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 pkt.).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 pkt. za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).

 

Etap 1 wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Oblicz korzystając z praw rozdzielności.

136 : 4 =
7 • 64 =


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Tymek ma 7 lat, tata jest od niego starszy o 25 lat, a dziadek jest starszy o 35 lat od taty. Ile lat ma dziadek?


3. Ułóż zadanie tekstowe o zawodach sportowych do działania.

(5 + 6) . 5 = ....


4. Wypisz wszystkie podzielniki liczb.

62 ( ...............................................................................................................................................................................................)
63 ( ...............................................................................................................................................................................................)


5. Rozwiąż równania i sprawdź.

184 : z = 8
643 – q = 137
v . 7 = 133
p + 348 = 737


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W jednym naczyniu jest 72 l soku, a w drugim 44 l. Ile litrów soku trzeba przelać z większego naczynia do mniejszego, aby w obu naczyniach było tyle samo płynu?
7. Wykonaj działania.

63 : 9 . 6 : 3 =
172 – 72 : 9 – 26 + 58 =
90 : (71 – 8 . 7) . 9 =

  

REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminowych) uczeń może zdobyć 21 punktów. Do II ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w I etapie zdobędą 16 z 21 możliwych punktów.

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 2,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.  ( 0,2 za jeden podzielnik)
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 3,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu ( odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje po 0,5 pkt. za poprawne zastosowanie praw i po 0,5 pkt. za rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 pkt.).

Zadanie 2.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 pkt.).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 pkt. za poprawnie ułożoną treść i 1 pkt. za właściwie sformułowane pytanie (w sumie może zdobyć 4 pkt.).

Zadanie 4.
Za każdy poprawnie podany podzielnik uczeń otrzymuje 0,2 punktu (w sumie za wypisanie wszystkich podzielników może zdobyć 2 punkty).

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 0,5 punktu za poprawne rozwiązanie równania i 0,5 punktu za poprawne sprawdzenie, razem 1 punkt za każdy przykład (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 2 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 3 pkt).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za każde dobrze rozwiązane działanie (w sumie może zdobyć 3 punkty).
 

 

Etap 2
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Renata ma 7 lat, mama jest od niej starsza o 25 lat, a babcia jest starsza o 35 lat od mamy. O ile lat jest młodsza Renata od babci?


2. Oblicz stosując poznane własności.


342 : 9 =  ........................................................................................................................................................................................
8 • 396 =  ........................................................................................................................................................................................


3. Ułóż zadanie tekstowe o rozgrywkach sportowych do działania.

4 . (44 : 4) = …


4. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W jednym naczyniu jest 72 l mleka, a w drugim o 14 l mniej. Ile litrów mleka trzeba przelać z większego naczynia do mniejszego, aby w obu naczyniach było tyle samo płynu?


5. Rozwiąż równanie i sprawdź.

2 . 63 : 9 – z = 64 : 8


6. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na lekcji wf-u chłopcy dzielili się na grupy. Gdy tworzyli grupy trzyosobowe, zostawał jeden chłopiec. Gdy tworzyli grupy czteroosobowe, to też zostawał jeden chłopiec. Ilu chłopców ćwiczyło na tej lekcji, jeżeli wiadomo, że było ich mniej niż 20?7. Wykonaj działania.

36 : (27 – 6 . 3) + 63 : 7 – 6 =
248 – 5 . 9 + 72 : 8 . 7 – 96 = 

 


REGULAMIN

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 22,0 punkty. Do III ETAPU przechodzą wszyscy uczniowie, którzy w II etapie zdobędą 17 z 22 możliwych punktów.
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 2,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 2,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 2.
Uczeń zdobywa 1 punkt za poprawne rozwiązanie uwzględniające zastosowanie praw rozdzielności (w sumie 2 punkty ).

Zadanie 3.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne ułożenie treści i 1 punkt za właściwie postawione pytanie (w sumie może mieć 4 pkt.).

Zadanie 4.
Uczeń otrzymuje 3 punkty za poprawne rozwiązanie zadania i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 pkt.).     

Zadanie 5.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie równania i 1 punkt za właściwe sprawdzenie (w sumie 2 punkty).

Zadanie 6.
Uczeń otrzymuje 4 punkty za poprawne rozwiązanie i 1 punkt za właściwą odpowiedź (w sumie może zdobyć 4 punkty).

Zadanie 7.
Uczeń otrzymuje 1 punkt za poprawne rozwiązanie działania (w sumie może zdobyć 2 punkty).

 

Etap 3  wersja A
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

W jednym naczyniu jest 72 l soku, a w drugim 4 razy mniej. Ile litrów soku trzeba przelać z większego naczynia do mniejszego, aby w obu naczyniach było go tyle samo?


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Karol pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Maciek na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor, jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu 5 razy, przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie, jeżdżąc dookoła bez przerwy.
 

3. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Aneta ma 7 lat, mama jest od niej 5 razy starsza, a babcia jest dwukrotnie starsza od mamy. O ile lat Aneta jest młodsza od babci?4. Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

Rozwiązanie:

...........................................................................................................................................5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Pierwszy bok trójkąta ma 19 cm, drugi jest o 5 cm krótszy od pierwszego i 2 razy dłuższy od trzeciego. Podaj długość boku kwadratu, którego połowa obwodu jest równa długości obwodu opisanego trójkąta.


6. Rozwiąż równania i sprawdź.

8 . c + 48 – 36 : 9 = 100
90 – 9 . z = 54 : 6  


7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Na boisku dziewczynki dzieliły się na grupy. Gdy tworzyły grupy trzyosobowe, zostawała jedna dziewczynka. Gdy tworzyły grupy czteroosobowe, zostawała też jedna dziewczynka. Gdy tworzyły grupy sześcioosobowe, to też zostawała jedna dziewczynka. Ile dziewczynek było na boisku, jeżeli wiadomo, że było ich mniej niż 20?.
 

8. Wpisz  do  diagramu cyfrę rzymską,  dzięki  której  suma wszystkich liczb  w diagramie  wyniesie  sto.  Zapisz  tę  liczbę za
     pomocą cyfr rzymskich.

                                                   st0 - .....

 

REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 4,0 pkt.
Zadanie 2 - 6,0 pkt.
Zadanie 3 - 4,0 pkt.
Zadanie 4 - 2,0 pkt.
Zadanie 5 - 5,0 pkt.
Zadanie 6 - 4,0 pkt.
Zadanie 7 - 3,0 pkt.
Zadanie 8 - 2,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne, poprawnie zapisane rozwiązanie rebusu).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za wpisanie do diagramu właściwej liczby rzymskiej, oraz 1 punkt za napisanie liczby sto za pomocą cyfr rzymskich).

 

Etap 3  wersja B
Możesz pobrać: *w wersji doc *lub w wersji zip.

Zestaw zadań

1. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Pierwszy bok trójkąta ma 19 cm, drugi jest o 5 cm krótszy od pierwszego i 2 razy dłuższy od trzeciego. Podaj długość boku kwadratu, którego połowa obwodu jest równa długości obwodu opisanego trójkąta.


2. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.


Na boisku chłopcy dzielili się na grupy. Gdy tworzyli grupy trzyosobowe, zostawał jeden chłopiec. Gdy tworzyli grupy czteroosobowe, zostawał też jeden chłopiec. Gdy tworzyli grupy sześcioosobowe, to też zostawał jeden chłopiec. Ilu chłopców było na boisku, jeżeli wiadomo, że było ich mniej niż 20?
 

3. Wpisz  do  diagramu  cyfrę  rzymską,  dzięki  której  suma wszystkich liczb  w  diagramie wyniesie sto.  Zapisz tę  liczbę za
     pomocą cyfr rzymskich:
 

                                                   sto - ......


4. Rozwiąż równania i sprawdź.


 90 – 9 . z = 54 : 6
8 . c + 48 – 36 : 9 = 100
 

5. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź.

Jowita ma 7 lat, tata jest od niej 5 razy starszy, a dziadek jest dwukrotnie starszy od taty. O ile lat Jowita jest młodsza od dziadka?
 

6. Rozwiąż rebus i zapisz rozwiązanie.

Rozwiązanie:

...........................................................................................................................................


 

7. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

W jednym naczyniu jest 72 l mleka, a w drugim 4 razy mniej. Ile litrów mleka trzeba przelać z większego naczynia do mniejszego, aby w obu naczyniach było go tyle samo?
 

8. Rozwiąż zadanie, podaj odpowiedź:

Maciek pokonuje rowerowy tor przeszkód w ciągu 8 minut, a Karol na wykonanie tego zadania potrzebuje kwadransa. Oblicz, ile razy chłopcy w sumie okrążyli tor, jeśli wiadomo, że spotkali się na linii startu 5 razy, przez cały czas jazdy tor pokonywali w takim samym tempie, jeżdżąc dookoła bez przerwy.
 REGULAMIN

Skład Komisji:

      - przewodniczący : Pan mgr Lucjan Miciuk
      - członek komisji : Pan mgr Wiesław Bednarczyk
      - chętni nauczyciele reprezentujący szkoły biorące udział w III etapie konkursu.

      Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań (z uwzględnieniem wymogów regulaminu oceniania) uczeń może zdobyć 30 punktów.

I MIEJSCE - zajmie uczeń, który zdobędzie najwięcej punktów, a także wszyscy inni, którzy będą mieli o 1 punkt mniej.

II MIEJSCE - zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 2 i 3 punkty mniej niż najlepszy zawodnik.

III MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą o 4 i 5 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

IV MIEJSCE – zajmą uczniowie, którzy zdobędą od 6 do 9 punktów mniej niż najlepszy zawodnik.

Wszyscy pozostali dostaną DYPLOMY za udział w konkursie.

      Uwaga: W przypadku nie uzyskania przez uczniów wymaganej regulaminowo ilości punktów na poszczególne miejsca Komisja Konkursowa może zdecydować inaczej.

      Za I, II, III miejsce uczniowie otrzymują dyplomy,  za IV miejsce wyróżnienia, a za pozostałe miejsca dyplomy za udział - *w wersji doc *lub w wersji zip.
      Dodatkowo można ufundować zwycięzcom nagrody).
 

PUNKTACJA: 

Zadanie 1 - 5,0 pkt.
Zadanie 2 - 3,0 pkt.
Zadanie 3 - 2,0 pkt.
Zadanie 4 - 4,0 pkt.
Zadanie 5 - 4,0 pkt.
Zadanie 6 - 2,0 pkt.
Zadanie 7 - 4,0 pkt.
Zadanie 8 - 6,0 pkt.

      Przy braku któregoś z wymienionych elementów rozwiązania należy odjąć uczniowi odpowiednią ilość punktów od maksymalnej ich liczby, możliwej do uzyskania przy poprawnym rozwiązaniu (odnosi się do każdego zadania).


Zadanie 1.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 5 punktów (4 punkty za prawidłowe rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź) 

Zadanie 2.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 3 punkty (2 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 3.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (1 punkt za wpisanie do diagramu właściwej liczby rzymskiej, oraz 1 punkt za napisanie liczby sto za pomocą cyfr rzymskich).

Zadanie 4.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (1 punkt za każde poprawne obliczenie równania i po 1 punkcie za pełny zapis sprawdzenia).

Zadanie 5.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 6.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 2 punkty (punktowane jest wyłącznie kompletne, poprawnie zapisane rozwiązanie rebusu).

Zadanie 7.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 4 punkty (3 punkty za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

Zadanie 8.
Za poprawne rozwiązanie tego zadania uczeń otrzyma 6 punktów (5 punktów za rozwiązanie i 1 punkt za poprawną odpowiedź).

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Tutaj możesz wysłać własne propozycje zadań konkursowych

 

Autorzy konkursu:  

mgr Lucjan Miciuk
mgr Wiesław Bednarczyk

Nasz telefon: 0-502 263-665

Powrót na stronę główną konkursu